pxfacebook
logo-header
 Condicions Generals de la venda

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), tinformem que www.Clorian.com és un domini dInternet vinculat a Tiqueteo Spain SL, CIF B66045345, inscrita al Reg Mercantil Barcelona, Tom: 43775 Foli: 1 Fulla: 437.914 Inscripció: 1, situada al C/Joan Salvat Papasseit 1, Bloque A, Bjs 1 · Vilassar de Dalt, Barcelona 08339. Condicions generals de contractació entre Clorian i lusuari:

 

Clorian i l'usuari

Clorian és un servei de compra en línia, 24 x 7, de venda dentrades a esdeveniments i espectacles.

A través del nostre portal www.Clorian.com i els portals dels nostres clients posem a la teva disposició el servei per a la realització de compra dentrades de manera anticipada. Els serveis que presta Clorian són de gestió i tramitació en nom i per compte del promotor de lesdeveniment.

La utilització de la nostra web atribueix la condició d'usuari i implica lacceptació de les disposicions incloses en aquests Termes i Condicions en la versió publicada per Clorian en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la web.

L'usuari declara que disposa de capacitat legal necessària per actuar i contractar al web dacord amb les condicions més baix desglossades, les quals declara comprendre i acceptar.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en el nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix Clorian en cada moment, i no podrà emprar per a: 

 

 • (A) Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i contrasenya, havent de comunicar immediatament a Clorian laccés per part d'un usuari no autoritzat a aquesta informació.
 • (B) Introduir en la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de Clorian, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o daquest lloc web.
 • (C) Realitzar activitats il · lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a lordre públic.
 • (D) Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel · lectual i industrial o qualsevol altra norma de lordenament jurídic aplicable.
 • (E) Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut del lloc web.
 • (F) Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, dapologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.

 

 Política de devolucions 

 

 • Un cop adquirides les entrades no es faran devolucions excepte una possible incidència amb laccés al recinte i / o amb els serveis adquirits.
 • En el cas que no es pugui accedir a un dels recintes, es procedirà a realitzar la devolució de limport proporcional de laccés al recinte afectat.
 • En el cas que un servei adquirit no pugui ser proporcionat, es procedirà a realitzar la devolució de limport proporcional al servei adquirit.
 • La devolució de limport serà realitzat pel mateix mètode que hagi estat utilitzat en el mètode de pagament (efectiu, targeta, etc.).

 

 Identificador d'usuari i contrasenya

Al registrar en Clorian, l'usuari ha de determinar un nom d'usuari i contrasenya i que posteriorment li seran confirmats per correu electrònic. L'usuari ha de custodiar degudament les claus i contrasenyes facilitades per al seu accés com a usuari registrat, atès que són de caràcter personal i confidencial, sent l'usuari responsable del seu ús per una tercera persona a qui aquest usuari les hagi facilitat.

 

Informació en procés de compra

L'usuari és el responsable de facilitar les seves dades correctament en els processos de contractació establerts a la pàgina web Clorian.

 

Protecció de dades de caràcter personal

Clorian és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en el procés de compra de productes a través de la nostra pàgina web. Clorian es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i amb aquesta finalitat Clorian adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment lestat de la tecnologia dacord amb el que preveu la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L'usuari accepta que les dades personals facilitades en el procés de compra dels nostres productes siguin incorporades a un fitxer automatitzat, la titularitat correspon a Clorian, amb la finalitat de prestar adequadament el servei sol · licitat, així com realitzar comunicacions comercials per correu electrònic sobre altres productes que es comercialitzen a través de la pàgina web de Clorian i que Clorian consideri que podrien ser de linterès de lusuari, per ser similars als contractats. En cas que l'usuari no desitgi rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics pot dirigir-se en qualsevol moment a Clorian enviant un correu electrònic a la següent adreça info@Clorian.com. L'usuari també podrà exercir els seus drets els seus drets daccés, rectificació, cancel · lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant Tiqueteo Spain SL en C/Alaba, 140 5º 3ª, 08018 Barcelona.

Igualment, per a la necessària prestació del servei contractat, l'usuari accepta que Clorian comuniqui les seves dades de caràcter personal al proveïdor dels serveis que l'usuari reserva. L'usuari tindrà accés a aquestes condicions durant el procés de compra. Així mateix, en els casos en què no sigui vostè qui shagi beneficiar de la reserva efectuada, vostè es compromet de forma expressa a obtenir el consentiment daquelles terceres persones que hagin beneficiar-se de la mateixa, abans de comunicar les seves dades a Clorian.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

 

Propietat intel · lectual

Tots els continguts, marques, logotips, dibuixos etc. que figuren al web de Clorian, es troben protegits pels drets de propietat intel · lectual i industrial que són expressament reservats per Clorian o, si sescau, per les persones o empreses que figuren com autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent.

Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribucióno comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la pàgina web de Clorian per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de Clorian.

 

Impostos

Els preus finals indicats en pantalla inclouen lIVA i qualsevol altre impost que fos daplicació al tipus vigent en el moment de la contractació.

 

Enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de Clorian sofereixen a efectes merament informatius a lusuari, de manera que Clorian no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que sofereixin o subministrin a les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

 

Cookies

Al web de Clorian, mitjançant l'ús de cookies, registrem i fem servir informació dels usuaris per analitzar la seva conducta en navegar a la nostra pàgina web i daquesta manera proporcionar els nostres serveis de manera més eficient i introduir millores.

Una cookie és un petit arxiu de dades que és transferit al disc dur del seu ordenador. Clorian utilitza la tecnologia de cookies per recopilar dades addicionals sobre lús del lloc web. La navegació per la pàgina web de Clorian implica consentir la instal · lació de les mateixes (excepte en la mesura que l'usuari hagi modificat la configuració del navegador per refusar cookiess).

Per a més informació sobre les cookies que utilitza Clorian, feu clic al següent enllaç Política de cookies.

 

Limitació de responsabilitat

Clorian no participa en cap aspecte organitzatiu dels esdeveniments posats a la venda. Clorian queda expressament eximit de tota obligació i / o responsabilitat que correspon al promotor, com ara les condicions de visibilitat del recinte on té lloc lesdeveniment o espectacle, la seva qualitat acústica, la comoditat del local, accessibilitat, etc.

Una vegada adquirida lentrada, no es canviarà ni es tornarà el seu import, excepte per causes previstes en la legislació vigent.

Lentrada sha de conservar en un lloc sec, allunyat de la calor, sense cap contacte amb plàstics ni camps magnètics.

Els canvis que es produeixin amb posterioritat a la data dinici de la venda de les entrades com ara: canvis de dates, local, artistes, cancel · lació de lesdeveniment, etc. competència exclusivament al promotor de lesdeveniment.

Clorian, davant qualsevol canvi que es produeixi en un esdeveniment o espectacle es compromet a:

 

 • a) Publicar en el seu web tan aviat tingui coneixement dels mateixos, als efectes de mantenir degudament informats els usuaris.
 • b) Enviar un missatge a ladreça de correu electrònic indicats per l'usuari en el moment de la compra informant sobre aquests canvis.
 • c) En el cas que el promotor decideixi procedir a la devolució de limport, Clorian informarà a l'usuari sobre el procediment adoptat pel promotor a aquest efecte.

 

Lentrada o entrades semeten dacord amb les normes i regulacions del recintoy del Promotor de lesdeveniment. Tots els detalls estaran a disposició de l'usuari a la taquilla del recinte. La infracció de qualsevol daquestes normes i regulacions, o qualsevol altre acte que pugui provocar dany, perjudici o greuge, donarà dret al recinte o al Promotor de lesdeveniment a expulsar l'usuari del recinte.

Clorian declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts al nostre web, quan la seva causa tingués el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals, situacions de força major, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta. Així mateix, Clorian no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència daquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric, errors en les xarxes telemàtiques, etc.

 

Clàusula de les condicions generals

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul · la o ineficaç, aquesta nul · litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part daquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

Legislació aplicable

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament daquest servei és lespanyola. Seran competents per conèixer de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació daquest clausulat dels jutges i tribunals del domicili del consumidor.

Els continguts, productes i serveis inclosos al lloc web són conformes a la legislació espanyola, i no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no estiguin degudament autoritzats. Correspon doncs, als usuaris de fora dEspanya el verificar la possibilitat dimportar o utilitzar els productes que ens sol · licitin.

 

Revisió de condicions

Clorian es reserva el dret a revisar i modificar les presents condicions en qualsevol moment. L'usuari estarà subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en que usi aquesta pàgina web o efectuï cada comanda, llevat que per llei o decisió dorganismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques o condicions.

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació l'usuari sha dadreçar a ladreça que consta a lencapçalament.