pxfacebook
logo-header
Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. ens preocupem per la privadesa i la transparència.

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.

Tractament d'imatges amb finalitats promocionals

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

Finalitat:

Captació i difusió d'imatge i/o vídeo amb finalitats promocionals

Legitimació:

Consentiment de linteressat.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Internet (xarxes socials, plataformes de vídeo i llocs web), pàgina web de l'entitat i altres mitjans de comunicació. Estan previstes transferències a tercers països.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Procedència:

El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

B67508978

C/ Passatge de la Banca, núm. 7 - 08002 - Barcelona - BARCELONA

933172649

info@museocerabcn.com

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la captació, difusió i cessió d'imatge i/o vídeo amb fins promocionals per a la seva publicació a Internet (xarxes socials, plataformes de vídeo i llocs web), a les publicacions de l'entitat i altres mitjans de comunicació. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió de les mateixes.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Consentiment de l'interessat: Captació, difusió i cessió d'imatge i/o vídeo amb fins promocionals per a la seva publicació a xarxes socials, plataformes de vídeo i llocs web, així com a les publicacions de l'entitat i altres mitjans de comunicació. (RGPD art. 6.1.a).
 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Internet (xarxes socials, plataformes de vídeo i llocs web), pàgina web de lentitat i altres mitjans de comunicació, amb la finalitat de cessió i publicació dimatges i/o vídeo amb fins promocionals.
 1. Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Xarxes socials i sistemes de difusió promocional, amb la finalitat de fer promoció publicitària dels serveis de l'entitat. La garantia per a aquesta transferència s‟ha establert a través de: Consentiment explícit de l‟interessat. Podeu consultar informació addicional a: Política de privadesa de l'entitat.
 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.

 

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

Finalitat:

Realitzar els processos de selecció de personal.

Legitimació:

Execució dun contracte.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a la direcció del responsable del tractament oa www.museocerabcn.com

Procedència:

El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

B67508978

C/ Passatge de la Banca, núm. 7 - 08002 - Barcelona - BARCELONA

933172649

info@museocerabcn.com

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els Curriculums Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Dos anys des de la darrera interacció.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d'un contracte: Gestió dels currículums Vitae lliurats pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).
 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.museocerabcn.com

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

 

Tractament de les dades de clients

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

Finalitat:

Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions promocionals.

Legitimació:

Execució dun contracte.

Interès legítim del Responsable.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a la direcció del responsable del tractament oa www.museocerabcn.com

Procedència:

El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

B67508978

C/ Passatge de la Banca, núm. 7 - 08002 - Barcelona - BARCELONA

933172649

info@museocerabcn.com

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s'han de conservar mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució dun contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).
 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.museocerabcn.com

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

 

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

Finalitat:

Atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions promocionals

Legitimació:

Execució dun contracte.

Consentiment de linteressat.

Interès legítim del Responsable.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a la direcció del responsable del tractament oa www.museocerabcn.com

Procedència:

El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

B67508978

C/ Passatge de la Banca, núm. 7 - 08002 - Barcelona - BARCELONA

933172649

info@museocerabcn.com

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió de potencials clients que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si escau, el tramesa de comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d'un contracte: Gestió de clients potencials que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
 • Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.museocerabcn.com

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

 

Tractament de les dades de prevenció del risc de propagació de COVID-19

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

Finalitat:

Salvaguardar els interessos vitals de les persones

Legitimació:

Compliment duna obligació legal.

Missió en interès públic.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: entitats sanitàries, forces i cossos de seguretat de l'Estat; Organismes de la Seguretat Social i autoritats laborals.

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir a www.museocerabcn.com

Procedència:

El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

B67508978

C/ Passatge de la Banca, núm. 7 - 08002 - Barcelona - BARCELONA

933172649

info@museocerabcn.com

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques en general i la salut laboral en particular, en relació amb la propagació de la COVID-19. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran durant el temps necessari per determinar la possible propagació de l'epidèmia, seguint les directrius que hi publiquin les autoritats sanitàries. En el moment de la seva supressió es mantindran bloquejats a disposició de les autoritats laborals durant el temps que indica la legislació laboral i la resta d'autoritats competents per a l'exigència del compliment de responsabilitats.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Compliment duna obligació legal: Salvaguardar la salut dels empleats de lentitat en relació amb la propagació de la COVID-19. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Missió en interès públic: salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques en general, en relació amb la propagació de la COVID-19. Llei 2/2021, del 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Entitats sanitàries, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, amb la finalitat d'informar un possible focus epidèmic a les autoritats. (requisit legal).
 • Organismes de la Seguretat Social i Autoritats laborals, amb la finalitat de demostrar les mesures de control epidèmic aplicades, a l'àmbit d'una inspecció laboral. (requisit legal).
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: a www.museocerabcn.com

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

 

Tractament de les dades de proveïdors

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

Finalitat:

Gestionar la prestació dels serveis contractats

Legitimació:

Execució dun contracte.

Interès legítim del Responsable.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a la direcció del responsable del tractament oa www.museocerabcn.com

Procedència:

El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

B67508978

C/ Passatge de la Banca, núm. 7 - 08002 - Barcelona - BARCELONA

933172649

info@museocerabcn.com

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió fiscal, comptable i administrativa de proveïdors així com les dades de contacte professionals. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s'han de conservar mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució dun contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de fer els pagaments corresponents (requisit contractual).
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.museocerabcn.com

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

 

Tractament de les dades de videovigilància (control laboral)

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

Finalitat:

Control i direccion de l'activitat laboral

Legitimació:

Execució dun contracte.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Jutjats i Tribunals.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable de tractament oa www.museocerabcn.com

Procedència:

Enregistrament d'imatges per càmeres de seguretat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

B67508978

C/ Passatge de la Banca, núm. 7 - 08002 - Barcelona - BARCELONA

933172649

info@museocerabcn.com

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de controlar i dirigir l'activitat laboral usant els sistemes de videovigilàcia del responsable. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a jutjats i tribunals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d'un contracte: Reial decret llei 2/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (art. 20.3); Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (art. 89).
 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès una manca d'àmbit laboral (requisit legal).
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable de tractament oa www.museocerabcn.com

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. procedeixen de: Enregistrament d'imatges per càmeres de seguretat

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

 

Tractament de les dades de videovigilància (seguretat)

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

Finalitat:

Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

Legitimació:

Missió en interès públic.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com jutjats i tribunals.

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a la direcció del responsable del tractament oa www.museocerabcn.com

Procedència:

Enregistrament d'imatges per càmeres de seguretat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

B67508978

C/ Passatge de la Banca, núm. 7 - 08002 - Barcelona - BARCELONA

933172649

info@museocerabcn.com

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions usant els sistemes de videovigilància. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, tret de comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Missió en Interès públic: Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (RGPD art. 6.1.e), segons consta a la "Guia sobre l'ús de càmeres de vídeo per a seguretat i altres finalitats”, publicada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Si escau, les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, així com els jutjats i els tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte (requisit legal).
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.museocerabcn.com

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. procedeixen de: Enregistrament d'imatges per càmeres de seguretat

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

 

Tractament de les dades del personal

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

Finalitat:

Gestionar la relació laboral

Legitimació:

Execució dun contracte.

Compliment duna obligació legal.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua; Bancs i entitats financeres; Fundació estatal per a la formació a l'ocupació (Fundae).

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a la direcció del responsable del tractament oa www.museocerabcn.com

Procedència:

El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

B67508978

C/ Passatge de la Banca, núm. 7 - 08002 - Barcelona - BARCELONA

933172649

info@museocerabcn.com

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; accidents laborals, si escau. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb lentitat i durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució dun contracte: Gestió de personal, formació i capacitació. (RGPD art.6.1.b).
 • Compliment duna obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; gestió d'accidents laborals, si és el cas. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals; Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors; Reial Decret Legislatiu 8 /2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social; laboral a la jornada de treball, RGPD arts 6.1.ci 9.2.b). Reial Decret 902/2020, de 13 doctubre, digualtat retributiva entre dones i homes.
 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de presentar els impostos i les obligacions relatives a assegurances socials (requisit legal).
 • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de fer el pagament de les nòmines (requisit contractual).
 • Fundació estatal per a la formació a l'ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió de la bonificació a la formació d'empleats (requisit contractual).
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.museocerabcn.com

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

 

Tractament de les dades per a l'exercici dels drets dels interessats

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

Finalitat:

Gestionar i atendre les sol·licituds dels interessats en l'exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades.

Legitimació:

Compliment duna obligació legal.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Autoritats de control, Organismes de l'administració pública i Defensor del Poble, si és el cas.

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir a www.museocerabcn.com

Procedència:

El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L.

B67508978

C/ Passatge de la Banca, núm. 7 - 08002 - Barcelona - BARCELONA

933172649

info@museocerabcn.com

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar i atendre les sol·licituds dels interessats en l'exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Es conservaran durant el temps necessari per resoldre les sol·licituds i almenys durant tres anys per atendre possibles reclamacions.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Compliment d'una obligació legal: gestionar i atendre les sol·licituds dels interessats en l'exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades (RGPD, art.6.1.b)
 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Autoritats de control, Organismes de l'administració pública i Defensor del Poble, si és el cas., amb la finalitat de gestionar i atendre les sol·licituds i les possibles reclamacions (requisit legal).
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: a www.museocerabcn.com

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a BARCINO CULTURAE NOVAE, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.